Informacje o próbach i zgrupowaniach  ( 2.03.2018 )

Większość uczniów-aktorów już rozpoczęła próby. Niektóre grupy startują po baliku. Uczniowie zgłoszeni jako pomoc techniczna dopiero w kwietniu. Wszyscy uczniowie otrzymali wstępne informacje zaraz po wakacjach wiosennych. Pytania proszę kierować do pań prowadzących poszczególne próby lub na siwek@pzskarvina.cz. Zarazem informuję, że na podstawie zgłoszeń w dniach 1.5. i 8.5. odbędą się w szkole zgrupowania w celu zgrania całości. Dokładne godziny i przebieg tych spotkań zostaną podane w kwietniu.

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net