Klasa IX - wyjazd do Pragi - zgłoszenia  ( 9.01.2018 )

Wyjazd edukcyjny do Pragi 2018  ( termin: 24.-26.4.2018 )

Warunki : transport pociągiem, w Pradze metro i tramwaje, noclegi w pokojach wielosobowych. Wyżywienie – uczniowie zapewniają sobie sami – na noclegu jest kuchenka , gdzie można gotować, 100 m od objektu jest sklep spożywczy, nauczyciele na życzenie  wskażą uczniom restauracje , gdzie można zjeść obiad po normalnych cenach.

Program : zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta, placówki muzealne,warszaty itp.   Uwaga !       Nie chodzi o wycieczkę , ale naukę w terenie. Program będzie bardzo intensywny ! Warunkiem udziału jest oddanie pracy samodzielnej ( kryteria  pracy zostaną przekazane uczniom po oddaniu zgłoszenia ).

Cena : około 1700 Kcz ( transport, noclegi , bilety wstępu + przewodnicy - staramy się zdobyć dotację na wyjazd, żeby móc obniżyć cenę)

 

Wyjazd jest dobrowolny. Zgłoszenia prosimy oddawać do 17.1.2018 wraz z zaliczką w wyskości 300 Kcz u n.Śmiłowskiego. Zgłoszenie jest zobowiązujące  i z wyjazdu nie można już zrezygnować ( w wypadku rezygnacji uczeń musi pokryć koszty z tym związane ).

Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać u n.Śmiłowskiego.

....................................................................................................................................

 

Z G Ł O S Z E N I E – prosimy oddać do 17.1.2018

 

Zgłaszam .............................................................................. na wyjazd do Pragi      w dniach 24. – 26.4.2018. Równocześnie przesyłam zaliczkę w wysokości 300Kc.

 

Akceptuję wyżej podane informacje ( podpis ucznia ) ...........................................................

 

 

W Karwinie ................................                     Podpis rodzica ....................................

 

........................................................................................................................................

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net