Budujemy tramwaj - zapraszamy do warsztatów  ( 11.12.2017 )

Lubisz pracować z drewnem w warsztacie ? Pomóż dokończyć tramwaj na wystawę z okazji 750. Lat Karwiny.

Gdzie – warsztaty szkolne

Kiedy – daj do kółka termin kiedy chcesz przyjść !

Środa 13.12. od 14,50 do 16,00     *     czwartek 14.12. od 14,00 do 15,30     *     piątek od 14,00 do 15,30

Co potrzebujesz – ubranie robocze + zgodę rodziców. Dodatkowe informacje – w dyrekcji.

Zgadzam się, żeby mój syn, córka ...........................................................................................................

Brał udział w zajęciach w warsztatach w wyżej wymienionych dniach.

Podpis rodzica ......................................................................................

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net