Turniej RINGO - informacje  ( 11.12.2017 )

Informacje dla uczestników turnieju w RINGO ( czwartek 14.12.2017, 14.00 – 15.30 )

Wymarsz od szkoły o godzinie 13.00. Impreza odbywa się w hali sportowej gimnazjum w Karwinie Nowym Mieście. Opiekun grupy – pan Henio Hanzel. Przewidywane zakończenie imprezy 15,30. Po imprezie uczniowie idą sami do domu.

Trzeba zabrać : ubranie sportowe, obuwie do hali sportowej ( podeszwy białe lub takie, które nie pozostawiają śladów ), napoje. Uczeń musi oddać zgłoszenie podpisane przez rodziców ( można oddawać w dyrekcji ).

Zgłoszenie ( oddać najpóźniej w czwartek 14.12. do godziny 8,00 )

Zgłaszam syna/ córkę ............................................................................................ z klasy ............................................

Na turniej w RINGO w dniu 14.12.2017. Akceptuję wyżej podane informacje.

W Karwinie .................................................                    Podpis opiekuna prawnego .....................................................

............................................................................................................................................................................................

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net