Świetlica upiecze PIZZĘ ....  ( 9.10.2017 )

Świetlica szkolna proponuje w środę 18.10. 2017 w godz. 14:00-16:00 zajęcia w kuchence. U p i e c z e m y (i zjemy) P I Z Z Ę ! Mamy ograniczoną ilość miejsc, więc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie wraz z opłatą 20 Kč za wiktuały do pieczenia trzeba oddać do poniedziałku 16.10. pani wychow. Kseni Stuchlik. Na zajęcia potrzebne jest odpowiednie ubranie. Zgłoszenia do odbioru u wych. K. Stuchlik.

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net