Język francuski - informacje dla klasy II - IV  ( 18.09.2017 )

Informacja na temat kółka języka francuskiego

Szanowni Rodzice,

Po podsumowaniu zainteresowania zostały utworzone 2 grupy kółka języka francuskiego

1. grupa (klasa IV) od 13:00 do 13:45 w poniedziałki

2. grupa (klasa II+III) od 13:55 do 14:40 w poniedziałki

Kółko rozpocznie swoją działalność od 1.10. 2017. Rodzice ponoszą część kosztów kółka – orientacyjnie + 50 Kcz na miesiąc (suma zależy od ilości zgłoszonych osób- dokładnie podamy w listopadzie ).

Ze względu na fakt, że chodzi o zupełnie nowe kółko , udział w zajęciach w październiku jest darmowy. Pieniądze za kółko będzie wybierać nauczycielka prowadząca zajęcia.

Pierwsze zajęcia odbędą się w  poniedziałek 2.10.2017 ( uczniowie czekają w świetlicy szkolnej, gdzie odbiera ich nauczycielka ).

Ewentualne pytania prosimy kierować do dyrekcji.

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net