Organizacja zajęć dla klas 6. - 8.  ( 5.06.2020 )

Tutaj można się zapoznać z organizacją zajęć dla klas 6. - 8. od 8.6.2020.

Informacje dla Rodziców

- zajęcia w szkole od 8.6.2020 ( klasy 6. – 8.)

Uwaga ! Od 25.5. do 30.6.2020 rodzicom nie wolno wchodzić do budynku szkolnego. Prosimy o respektowanie tego rozporządzenia.

Informacje ogólne:

Udział w zajęciach jest dobrowolny.

Zajęcia przebiegają w klasach 6. - 8. od 8.6. 2020.

Udział mogą brać tylko dzieci zgłoszone w dyrekcji do 3.6. 2020. ( Rodzice mieli możliwość zgłosić dzieci poprzez zgłoszenie elektroniczne wysłane na ich adresy e-mailowe. Zgłoszenie było również publikowane na www. szkoły ).

Rodzice, którzy zgłosili swoje dzieci do szkoły są zobowiązani informować szkołę o tym, że nie będzie z jakiegoś powodu brać udziału w zajęciach (email, telefon).

Uczniowie nie mogą korzystać z stołówki szkolnej.

8.6.2020 każdy uczeń wchodzący do budynku szkolnego musi oddać podpisane Čestné prohlášení. Bez tego dokumentu dziecko nie zostanie wpuszczone na teren szkoły (dokument można pobrać tutaj  http://www.pzskarvina.cz/dokumenty.asp?m=3&s=4 ). Uwaga – dokument musí dotyczyć aktualnej sytuacji ( w tym miejscu jest do rwnież do dyspozycji np. bezinfekčnost ).

Każde dziecko musi mieć do dyspozycji 2 maseczki i woreczek do ich przechowywania (bez maseczek dzieci nie będą wpuszczone na teren szkoły).

W zajęciach może brać udział tylko dziecko zdrowe.

 Jeżeli u dziecka pojawią się przejawy charakterystyczne dla zakażenia wirusem COVID-19, zostanie umieszczone w izolatce a rodzic jest zobowiązany odebrać  je w jak najkrótszym czasie.

Ponieważ  większość uczniów będzie brała udział w zajęciach na terenie szkoły, nauka zdalna zostanie ograniczona. Nauczyciele będą rodzicom przekazywać zakres przerobionego materiału.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia przebiegają w poniedziałki, środy i piątki.

Uczniowie przychodzą do szkoły między 7.40 -7.45. Spotykają sie przed szkołą ( każda klasa osobno ) i czekają na nauczyciela, który wprowadzi grupę do szkoły.   

Zajęcia trwają maksymalnie do godz. 11:35. Natychmiast po skończeniu zajęć uczniowie opuszczają budynek i teren szkoły.

Codziennie przebiegną 4 lekcje ( M, JP, JCz i JA ).

O tym jakie pomoce mają uczniowie przynosić do szkoły, poinformują w pierwszym dniu nauczyciele w poszczególnych grupach.

Klasy są rozmieszczone na wszystkich piętrach budynku.

O korzystaniu z maseczki w klasie decyduje nauczyciel.

Na korytarzu, w toalecie uczniowie zawsze korzystają z maseczek.

 

Wchodzenie i wychodzenie ze szkoły:

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o godzinie 7:45.

Uczniowie wchodzą do szkoły z nauczycielem.

Jeżeli uczeń się spóźni to dzwoni do sekretariatu i prosi o wpuszczenie.

Przy wejściu nauczyciel sprawdza maseczki.

Uczniowie myją ręce i wchodzą do lokalu, w którym przebiegają zajęcia dopołudniowe .

Rodzicom nie wolno wchodzić do budynku szkoły.

Ewentualne uwagi lub pytania prosimy kierowac do dyrekcji.

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net