Informacje nt opłat za obiady - czeki  ( 3.06.2020 )

Informujemy o sposobie uregulowania należności za miesiąc maj i czerwiec. Dyrekcja

Opłaty za wyżywienie maj, czerwiec 2020

W związku z zaistniałą sytuacją nie były pobrane zaliczki za wyżywienie na maj 2020 przez inkaso. Kierowniczka kuchni wystawiła wszystkim uczniom czeki za obiady, które dziecko zjadło w maju. Prosimy więc rodziców o uregulowanie opłat na podstawie danych z czeku.

Opłaty za czerwiec 2020 były pobrane tak jak zawsze za pomocą inkasa.  

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net