Zmiany i działania zapewniające bezpieczeństwo  ( 20.05.2020 )

Robimy wszystko, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dzieciom              i pracownikom.

 • organizacja zajęć przygotowana jest tak, żeby dzieci z poszczególnych grup mogły się minimalnie kontaktować
 • klasy są rozmieszczane na wszystkich piętrach w różnych lokalach
 • przerwy i lekcje są tak zaplanowane, żeby uczniowie z innych grup  nie spotykali kolegów
 • klasy mają szatnie w różnych miejscach budynku
 • w poszczególnych grupach dochodzi do minimalnej rotacji osób dorosłych (maksymalnie 2-3 osoby)
 • w stołówce każda grupa zje samodzielnie. Przy stoliku zawsze będzie jadło tylko jedno dziecko. Przy okienku nie będzie kolejki. Po każdej grupie miejsce przy stoliku będzie dezynfikowane.
 • w klasach uczniowie siedzą samodzielnie, dotrzymujemy odpowiedni dystans
 • maksymalnie ograniczyliśmy wykorzystanie lokali w szkole, żeby móc staranniej sprzątać          i dezynfikować pomieszczenia, w których przebywają dzieci
 • ogród szkolny, w którym dzieci mogą spedzać czas po południu, został również podzielony na 4 części
 • do dyspozycji będą jednorazowe ręczniki, mydło dezynfekcja ( w toaletach, klasach, świetlicy). Uczniom nie wolno korzystać z własnych ręczników.
 • Klamki dzrzwi wejściowych, drzwi w klasach, toaletach, kurki , poręcze na schodach – są czyszczone i dezynfekowane minimalnie 3x dziennie

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net