Organizacja zajęć w klasach 1. - 5. od 25.5.2020  ( 19.05.2020 )

Informacje dla Rodziców

- zajęcia w szkole od 25.5.2020

 

Uwaga ! Od 25.5. do 30.6.2020 rodzicom nie wolno wchodzić do budynku szkolnego. Prosimy o respektowanie tego rozporządzenia.

Organizacja zajęć może zostać zmieniona na podstawie doświadczeń          w pierwszym tygodniu lub innych przyczyn.

 

Informacje ogólne:

Udział w zajęciach jest dobrowolny.

Zajęcia przebiegają w klasach 1.-5. od 25.5. 2020.

Udział mogą brać tylko dzieci zgłoszone w dyrekcji do 18.5. 2020. ( Rodzice mieli możliwość zgłosić dzieci poprzez zgłoszenie elektroniczne wysłane na ich adresy e-mailowe. Zgłoszenie było również publikowane na www. szkoły ).

Dodatkowo (po 18.5.) można do grupy dodać ucznia tylko w sytuacji, że są w niej wolne miejsca. O dodaniu ucznia do grupy decyduje dyrekcja szkoły.

Rodzice, którzy zgłosili swoje dzieci do szkoły są zobowiązani informować szkołę o tym, że nie będzie z jakiegoś powodu brać udziału w zajęciach (email, telefon).

25.5.2020 każdy uczeń wchodzący do budynku szkolnego musi oddać podpisane Čestné prohlášení. Bez tego dokumentu dziecko nie zostanie wpuszczone na teren szkoły (dokument można pobrać tutaj  http://www.pzskarvina.cz/dokumenty.asp?m=3&s=4 ).

Każde dziecko musi mieć do dyspozycji 2 maseczki i woreczek do ich przechowywania (bez maseczek dzieci nie będą wpuszczone na teren szkoły).

W zajęciach może brać udział tylko dziecko zdrowe.

 Jeżeli u dziecka pojawią się przejawy charakterystyczne dla zakażenia wirusem COVID-19, zostanie umieszczone w izolatce a rodzic jest zobowiązany odebrać  je w jak najkrótszym czasie.

Ponieważ zdecydowana większość uczniów będzie brała udział w zajęciach na terenie szkoły, nauka zdalna zostanie ograniczona. Nauczyciele będą rodzicom przekazywać zakres przerobionego materiału.

Świetlica jest do 30.6. 2020 darmowa.

 

Organizacja zajęć:

Dziecko może przyjść do szkoły najwcześniej o godz. 6:50. Zajęcia trwają maksymalnie do godz. 16:00. Codziennie przebiegną 4 lekcje + zajęcia w „świetlicy”.

O tym jakie pomoce mają uczniowie przynosić do szkoły, poinformują w pierwszym dniu nauczyciele w poszczególnych grupach.

Klasy są rozmieszczone na wszystkich piętrach budynku. Każda klasa ma przerwy w innym czasie.

 

Wchodzenie i wychodzenie ze szkoły:

W godz. 6:50-7:45 uczniowie wchodzą przez boczne wejście (od strony przedszkola).

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o godzinie 7:45.

Przy wejściu dyżuruje tercjan, który sprawdza maseczki.

Po wejściu do szkoły dzieci zmieniają obuwie w wyznaczonym miejscu (klasa 1. na korytarzu przed swoją klasą, klasa 2. w swojej szatni, klasa 3. i 4. w szatni – może dojść do zmiany przydziału szafek, klasa 5. zmienia obuwie przed lokalem klasowym na II piętrze).

Uczniowie klas 3. – 4. muszą mieć przy sobie codziennie klucz od szafki w szatni.

Uczniowie klasy 5. przynoszą klucze od szatni tylko 25.5. Rano zabierają z szafki buty na zmianę oraz wszystkie inne rzeczy i zabierają je do domu. Szafka powinna być pusta i uczniowie do końca roku nie będą z niej korzystać.

Po przebraniu uczniowie myją ręce i wchodzą do lokalu, w którym przebiegają zajęcia dopołudniowe ( patrz tabelka ). W lokalach od 7.00 dyżurują nauczyciele realizujący zajęcia dopołudniowe.

Uczniowe którzy z ważnych powodów przyjdą po godzinie 7:45, wchodzą przez główne wejście – proszą o otworzenie pracownika sekretariatu.

Rodzicom nie wolno wchodzić do budynku szkoły.

Po skończonych zajęciach dzieci opuszczają szkołę wyjściem przez szatnię.

 

 

Zajęcia dopołudniowe

(od 7:00 do końca 4. lekcji )

 

Zajęcia popołudniowe

Klasa 1

W swojej klasie na parterze

W swojej klasie na parterze

Klasa 2

W swojej klasie na 1. piętrze

Świetlica pani K. Stuchlik

Klasa 3

Klasopracownia językowa na 1. piętrze

Świetlica pani M. Błaszczok

Klasa 4

Klasa multimedialna lub VIII na 2. piętrze

Świetlica pani M. Šafránek

Klasa 5

Klasa multimedialna lub VIII na 2. piętrze

----

 

Informacja na temat lekcji, przerw i obiadów

 

 

1 l.

2 l.

3 l.

4 l.

Obiad

Klasa 1

7:50-8:35

8:45-9:30

9:45-10:30

10:40-11:10

11:10-11:25

Klasa 2

7:50-8:35

8:45-9:30

9:45-10:30

10:40-11:25

11:30-11:45

Klasa 3

8:05-8:50

9:00-9:45

10:00-10:45

10:55-11:40

11:50-12:05

Klasa 4

7:50-8:35

8:45-9:30

9:45-10:30

10:40-11:25

12:10-12:35

Klasa 5

8:05-8:50

9:00-9:45

10:00-10:45

OBIAD

10:50-11:05

4 lekcja

11:10-11:55

 

 

Stołówka szkolna

 

Od 25.5. 2020 mają uczniowie zamówione obiady - na podstawie odesłanych zgłoszeń elektronicznych lub dodatkowych informacji przesłanych do szkoły.

Jeżeli ktoś w międzyczasie zmienił zdanie, trzeba informację przekazać do dyrekcji najpóźniej do czwartku 21.5. 2020 (pocztą elektroniczną). Obowiązkiem rodzica jest odgłaszanie obiadów                 w wypadku nieobecności ucznia. Obowiązują wszystkie zasady dotyczące stołówki szkolnej, z którymi zostali Rodzice zanajomieni na początku roku szkolnego.

Do 30.6. nie można zamawiać drugiego śniadania (uczniowie przynoszą napoje i posiłki z domu).

 

Zajęcia dopołudniowe w „klasie”

W godzinach dopołudniowych szkoła planuje realizację normalnych lekcji (nie będzie „pilnowania dzieci” jak prezentują to niektóre media). Nie będzie żadnego stałego rozkładu.

Uczniowie będą otrzymywać minimalną ilość zadań domowych. Większość czasu poświęcimy matematyce, językowi czeskiemu, polskiemu i angielskiemu.

Inne przedmioty będą realizowane wg aktualnej sytuacji.

Nauka oprócz klasy może przebiegać w ogrodzie szkolnym lub parku.

W wypadku nieobecności ucznia jest obowązkiem Rodzica informować szkołę o powodach nieobecności.

 

Świetlica szkolna w godzinach popołudniowych

Zajęcia przebiegają do godziny 16:00 (prosimy rodziców o punktualne odbieranie dzieci).

Rodzice nie wchodzą do budynku – informują przez domofon odpowiednią świetlicę o swej obecności. Wychowawczyni wysyła dziecko do szatni. Po przebraniu dziecko samodzielnie wychodzi przez szatnię. Rodzic czeka na dziecko poza budynkiem. Rodzice odbierający dzieci podczas zajęć w ogródku powinni respektować przestrzeń wyznaczoną dla rodziców – chodnik.

 

Odbieranie i odchodzenie dzieci z świetlicy

Nie ma żadnych zmian. Dziecko może odebrać tylko osoba podana na początku roku w zgłoszeniu. Jeżeli doszło do zmian, trzeba aktualizować dokumenty.

Podczas odbierania dziecka rodzic lub inna osoba odbierająca dziecko kontaktują się z odpowiednią świetlicą przez domofon (podaje swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko odbieranego dziecka).    W klasie 1. taka komunikacja będzie przebiegać telefonicznie. Numer telefoniczny i informacja, która klasa jest w którym lokalu, będą na drzwiach wejściowych. Numer telefoniczny i informacja, pod którym „dzwonkiem” będzie dana klasa, będą na drzwiach wejściowych.

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net