Odpowiedzi na pytania Rodziców  ( 14.05.2020 )

W ramach zgłaszania dzieci do szkoły pojawiło się kilka pytań. Odpowiedzi może będą interesować również resztę Rodziców, dlatego publikujemy je niżej.

Je možné mít , místo roušky ochranný štít?

Dle pokynů, které škola obdržela ( viz.  http://www.pzskarvina.cz/dokumenty.asp?m=3&s=4 ) musí mít děti k dispozici 2 roušky. Žákům, kteří dorazí do školy bez roušek, nebude umožněn vstup do budovy. V případě, že se budou pohybovat ve společných prostorách školy, budou muset roušku používat. Stejné to bude v případě vycházky mimo areál školy, nebo v jiných situacích, kdy to jako potřebné vyhodnotí učitel dané skupiny. Dítě proto může mít štít, ale pod ním budeme požadovat nošení roušky ( štít dle pokynů Ministerstva zdravotnictví nenahrazuje roušku ).

"Czy bedzie oprócz osobistej maski na buzi z domu mial plastikową ktora go zabezpieczy?

Dostęp do dezynfekcyjnego plynu do rak? Czy mam mu dac osobisty z soba do szkoly

Będą w szkole oprocz obiadow i śniadania.

Szkoła nie zapewnia uczniom żadnych maseczek ani tarczy ( patrz odpowiedź na pierwsze pytanie ). We wszystkich lokalach dzieci będą miały dostęp do dezynfekcji, wszędzie jest do dyspozycji mydło      i papierowe ręczniki. Drugiego śniadania do 30.6.2020 nie można zamawiać – napoje i posiłek muszą dzieci przynieść z domu.

Które przedmioty będą nauczane?

"Dzień dobry, chciałem zapytać czy lekcje będą dla dziecka każdy dzień, poniedziałek-piątek ? Dziękuję za informacje.   "                                                                                           

Przewidujemy realizację matematyki, języka polskiego, czeskiego ( w klasach 2. -5.] i angielskiego    ( w klasach 3. – 5.). Nauczyciele będą mieli jednak dużą swobodę – nie będzie jednoznacznego rozkładu. Z pewnością chcemy, żeby dzieci spędziły jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.        W parku czy nad Olzą nauczyciele mogą realizować i zagadnienia z innych przedmiotów. Mogą się pojawić również zajęcia na komputerach.

Nauka będzie przebiegać codziennie ( 4 lekcje ). Jak dokładnie będzie to wyglądać czasowo poinformujemy we wtorek 19.5.

Pytanie: czy można będzie dziecko odebrać w inną godzinę, choć zgłaszamy, że będzie odchodzić aż o godz. 16:00 ? ( naprz. w wypadku, że jeden z rodziców będzie tego dnia pracował w domu lub dziecko będzie mieć kółko poza terenem szkoły ).

Dziecko będzie można odebrać w dowolnej chwili – zależy od Rodziców. Mamy nowy model szkolnictwa, gdzie prawie wszystko jest dobrowolne.                                                                                       

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net