Jak będzie funkcjonować szkoła od 25.5. ?  ( 7.05.2020 )

Szanowni Rodzice

Aktualnie intensywnie pracujemy nad organizacją zajęć od 25.5.2020. Z całą pewnością dotrzymamy wszystkie zalecenia MŠMT i epidemiologów. Uczniowie będą mieli możliwość zjeść obiad w stołówce szkolnej i działać będzie świetlica szkolna ( może jednak zostać zmieniony czas pracy świetlicy ). Może już w trakcie weekendu Rodzice otrzymają kolejny kwestionariusz , za pomocą którego chcemy się zorientować jak wygląda sytuacja w rodzinach i ilu uczniów pojawi się w szkole. Informacje te są dla nas bardzo ważne - pomogą nam optymalnie zorganizować funkcjonowanie placówki. Ewentualne uwagi, pytania lub sugestie prosimy kierować do dyrekcji.

Co już wiemy na temat zajęć od 25.5.2020 ?

Uczniowie mogą skorzystać z świetlicy szkolnej ( rano prawdopodobnie od 7.00, po południu do 16.00 ). Dokładne czasy przygotujemy na podstawie ilości zgłoszeń. Postaramy się uwzględnić potrzeby rodziców, ale nie ukrywamy, że w sytuacji kiedy pooszczególne grupy nie mogą się spotkać np. poranna świetlica jest problemem ( musimy zapewnić 5 wychowawców dla 5 grup uczniowskich ). Apelujemy o maksymalne skrócenie pobytu dzieci w świetlicy.

Do dyspozycji będa obiady w stołówce. Każda grupa będzie jadła osobno. Niestety z tego powodu wydawanie obiadów będzie trwało od 11.00 do 13.00.

Nie można zamawiać drugiego śniadania - uczniowie muszą sobie napoje i posiłek przynieść z domu.

Klasy zostaną rozrzucone po całej szkole tak, żeby uczniowie nie mieli okazji się spotykać. W innych godzinach będą równiez przerwy w poszczególnych klasach. W różnych miejscach będą też szatnie uczniów.

Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

Codziennie przewidujemy 4 godziny zajęć z nauczycielami ( w godzinach dopołudniowych ).

Jeżeli dopisze pogoda świetlica będzie spędzać jak najwięcej czasu w ogrodzie ( zostanie podzielony na części - dla każdej grupy osobna dzuiałka ).

Do dyspozycji uczniów będzie dezynfekcja, papierowe ręczniki itp. Przed otwarciem budynek zostanie dokładnie wyczyszczony i posprzątany. Również podczas sprzątania korzystamy z odpowiednich środków dezynfekcyjnych. 

Uczniowie muszą mieć do dyspozycji minimalnie 2 maseczki i woreczek do ich przechowywania ( uczniowie bez maseczek nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły ). Szkoła będzie podczas zajęć w klasie trzymać się zaleceń ministerstwa ( maseczki ). Więcej informacji tutaj  http://www.pzskarvina.cz/dokumenty.asp?m=3&s=4

Każde dziecko w pierwszym dniu zajęć musi oddać Čestné prohlášení. Patrz link wyżej.

Konkretniejsze informacje przygotujemy na podstawie ilości zgłoszonych uczniów.

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net