Konsultacje przed egzaminami - klasa IX  ( 5.05.2020 )

Organizacja konsultacji dla klasy IX. Ewentualne pytania lub niejasności prosimy kierować do dyrekcji.

Konsultacje przed egzaminami dla uczniów klasy IX

Informacje dla uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)

1. Kiedy będą przebiegały konsultacje?

We wtorki i piątki w godzinach9:00-11:20 (po raz pierwszy we wtorek 12.5. 2020)

Frekwencja zajęć może się zmienić! Po 25.5., kiedy do szkoły wrócą i uczniowie klas 1.-5. mogą się również zmienić godziny zajęć.

2. Chodzi o konsultacje, nie lekcje

Uczniowie nadal powinni w domu rozwiązywać zadania nadsyłane przez nauczycieli.

W ramach konsultacji będą omawiane problemy i kłopoty, z którymi spotkali się uczniowie podczas przygotowania domowego.

3. Kto może brać udział w konsultacjach?

W zajęciach mogą brać udział uczniowie, którzy na pierwszych zajęciach oddają „Čestné prohlášení“ (patrz www szkoły – Dokumenty – Dokumenty do ściągnięcia).

Uczniowie muszą być również w odpowiedni sposób wyposażeni (patrz dalej).

Uczniowie zostaną zaznajomieni z zasadami pobytu na terenie szkoły.

Uczniowie nieprzestrzegający tych zasad mogą zostać wyproszeni z budynku szkoły.

Budynek szkoły muszą również natychmiast opuścić uczniowie mający jakikolwiek objawy charakterystyczne dla wirusa COVID-19.

4. Wyposażenie uczniów

Każdy uczeń oprócz piórnika, zeszytu lub bloku do zapisywania, pomocy do geometrii musi mieć również 2 maseczki ochronne i woreczek do ich przechowywania.

Wypożyczanie pomocy od kolegi jest ZAKAZANE.

Organizacja konsultacji

  1. Uczniowie czekają 5’ przed rozpoczęciem zajęć przed głównym wejściem do szkoły. Dotrzymują odpowiednią odległość i nie stoją w zwartej grupie.
  2. Do szkoły wpuszcza ich nauczyciel lub inna osoba. Uczniowie nie korzystają z dzwonka i domofonów.
  3. Po wejściu wszyscy myją ręce lub korzystają z dezynfekcji wg. instrukcji pracowników szkoły.
  4. Pracownik szkoły odprowadza uczniów do klasopracowni, gdzie przebiegają zajęcia (klasa muzyczna). Uczniom nie wolno opuszczać lokalu – wychodzą tylko do toalety.
  5. Uczniowie poruszający się poza klasą muszą mieć założone maseczki ochronne.
  6. Uczniom nie wolno się samodzielnie poruszać po budynku szkolnym. Po skończeniu zajęć natychmiast opuszczają budynek.
  7. Uczniowie nie zmieniają butów. Kurtki zostawiają w klasie na krzesłach, ewentualnie na korytarzu (wieszaki będą do dyspozycji na wypadek deszczu). Na korytarzu zostają również parasolki.
  8. Uczniowie siedzą na wyznaczonych miejscach. Nie zmieniają ich bez zgody nauczyciela.Nie poruszają się po klasie nawet w czasie przerwy.
  9. Uczniowie nie korzystają ze stołówki.
  10. Jeżeli uczeń zgłoszony przez Rodzica na konsultacje nie może w nich brać udział, jest obowiązkiem rodziców poinformować o tym szkołę ( tel.: 596317672, skola@pzskarvina.cz , smilowski@pzskarvina.cz ). Informacja powinna dotrzeć do szkoły najpóźniej do godziny 8.30.

 

Tomasz Śmiłowski ( dyrektor szkoły )

6.5.2020

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net